Vilkår for bruk

VILKÅR FOR BRUK

Disse vilkårene for bruk ("Bruksvilkår") gjelder for din bruk av dette nettstedet. Ethvert kjøp av produkter eller tjenester som er tilgjengelige via dette nettstedet er underlagt kjøpsvilkårene ("kjøpsvilkårene") på det relevante selskapets nettsted, som er innlemmet her ved referanse. I tillegg er din bruk av dette nettstedet styrt av personvernerklæringen, som er innlemmet her ved referanse.

På hele nettstedet refererer begrepene "vi", "oss" og "vår" til jolixi.store. Selskapet tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig på dette nettstedet, til deg, brukeren, forutsatt at du godtar disse bruksvilkårene. Din fortsatte bruk av dette nettstedet utgjør din samtykke til disse bruksvilkårene. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse vilkårene for bruk, vennligst ikke bruk dette nettstedet.

VENNLIGST LES NØYE DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, SAMMEN MED PERSONVERN OG ANDRE RETNINGSLINJER ELLER AVTALER SOM REFERANSES I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, FØR DU BRUKER NETTSTEDET. VED Å BRUKE NETTSTEDET ACCEPTERER DU DISSE BRUKSVILKÅRENE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, VOLDGIFTSAVTALEN OG KLASSESØKNINGSFRASKRIVELSE BESKREVET I AVSNITTET UNDER TVISTLØSNING.

Dataintegritet

Du bekrefter at all informasjon, data og annet materiale du gir på dette nettstedet eller til selskapet på andre måter er sanne, nøyaktige, aktuelle og fullstendige. Du er ansvarlig for å oppdatere og korrigere informasjonen du har gitt på denne siden, etter behov.

Personvernerklæring

En kopi av personvernerklæringen som gjelder innsamling, bruk, avsløring og annen behandling av personopplysninger på dette nettstedet, finnes på http://www.jolixi.store. Du samtykker i at all personlig informasjon vi innhenter om deg (enten via dette nettstedet, via e-post, telefon eller på andre måter) samles inn, lagres og på annen måte behandles i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen.

Lisens og nettstedtilgang

Alt innhold som er tilgjengelig via dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, tekst, design, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, nedlastinger, grensesnitt, kode og programvare, samt utvalget og arrangementet av dette) er den eksklusive eiendommen til og eies av selskapet, dets lisensgivere eller innholdsleverandører, og er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre gjeldende lover.

Selskapet gir deg en begrenset lisens til å få tilgang til og gjøre personlig bruk av dette nettstedet. Med mindre det motsatte er angitt, kan du få tilgang til, kopiere, laste ned og skrive ut innholdet som er tilgjengelig på dette nettstedet for din personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du ikke endrer eller sletter noen merknader om opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter som vises i innholdet . Selskapet eller dets lisensgivere eller innholdsleverandører beholder full og fullstendig eiendomsrett til innholdet som er tilgjengelig på nettstedet, inkludert alle tilhørende immaterielle rettigheter, og gir dette innholdet til deg under en lisens som kan tilbakekalles når som helst etter selskapets eget skjønn. Selskapet forbyr strengt all annen bruk av innhold tilgjengelig via nettstedet, inkludert men ikke begrenset til:

enhver nedlasting, kopiering eller annen bruk av innholdet eller nettstedet til formål som konkurrerer med selskapet eller til fordel for en annen leverandør eller tredjepart;

enhver bufring, uautorisert kobling til nettstedet eller innramming av innhold som er tilgjengelig på nettstedet;

enhver endring, distribusjon, overføring, ytelse, kringkasting, publisering, opplasting, lisensiering, omvendt utvikling, overføring eller salg av, eller opprettelse av avledede verk fra, innhold, produkter eller tjenester hentet fra nettstedet som du ikke har en rett til å gjøre tilgjengelig (for eksempel immaterielle rettigheter til en annen part);

enhver opplasting, posting eller overføring av materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til en datamaskin;

bruke maskinvare eller programvare beregnet på å i det skjulte avskjære eller på annen måte innhente informasjon (som systemdata eller personlig informasjon) fra nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til bruken av "skraping" eller andre datautvinningsteknikker, roboter eller lignende datainnsamling og utvinningsverktøy); eller

enhver handling som påfører eller kan påføre (etter selskapets eget skjønn) en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på selskapets infrastruktur, eller skade eller forstyrre infrastrukturen vår.

Du er ansvarlig for å skaffe deg tilgang til nettstedet, og den tilgangen kan innebære tredjepartsavgifter (som Internett-leverandør eller lufttidsavgifter). I tillegg må du sørge for og er ansvarlig for alt utstyr som er nødvendig for å få tilgang til nettstedet. Du kan ikke omgå noen tiltak som har blitt implementert for å hindre eller begrense tilgang til dette nettstedet. Enhver uautorisert tilgang til nettstedet av deg (inkludert slik tilgang eller bruk som på noen måte involverer en konto du oppretter på nettstedet eller en hvilken som helst enhet du kan bruke for å få tilgang til nettstedet) skal avslutte tillatelsen eller lisensen gitt til deg av Selskap.

Selskapet forbeholder seg retten til å nekte eller kansellere enhver persons registrering for dette nettstedet, fjerne enhver person fra dette nettstedet og forby enhver person fra å bruke dette nettstedet uansett grunn, og å begrense eller avslutte din tilgang til eller bruk av nettstedet til enhver tid. tid uten varsel. Selskapet hverken garanterer eller representerer at din bruk av innholdet som er tilgjengelig på denne siden, ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter som ikke er tilknyttet selskapet. Oppsigelse av din tilgang eller bruk vil ikke frafalle eller påvirke andre rettigheter eller lettelser som selskapet kan ha rett til, ved lov eller egenkapital.

Innhold du sender inn

Du erkjenner at du er ansvarlig for alt innhold du sender inn via nettstedet, inkludert lovligheten, påliteligheten, hensiktsmessigheten, originaliteten og opphavsretten til slikt innhold. Du kan ikke laste opp til, distribuere eller på annen måte publisere gjennom dette nettstedet innhold som er konfidensielt, proprietært, krenkende personvern eller publisitetsrettigheter, krenker immaterielle rettigheter, ulovlig, skadelig, truende, falskt, uredelig, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, vulgær, profan, fornærmende, trakasserende, hatefull, rasemessig, etnisk eller på annen måte upassende, inkludert, men ikke begrenset til innhold som oppmuntrer til atferd som vil utgjøre en straffbar handling, krenker rettighetene til en part eller på annen måte gir opphav til sivilt ansvar eller på annen måte bryter gjeldende lover.

Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse eller annen identifiserende informasjon, utgi deg for noen person eller enhet eller på annen måte villede med hensyn til opprinnelsen til noe innhold.

Med hensyn til alt innhold du sender inn, legger ut, laster opp, publiserer eller på annen måte gjør tilgjengelig via nettstedet (annet enn personlig informasjon, som håndteres i samsvar med personvernerklæringen, gir du selskapet en evigvarende, ugjenkallelig, uoppsigelig, verdensomspennende , overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke, kopiere, distribuere, offentlig vise, modifisere, lage avledede verk og underlisensiere slikt innhold eller deler av slikt innhold, i noen media. Alt slikt innhold vil ikke bli behandlet som konfidensielt. Du representerer herved, garanterer og forplikter deg til at: (i) alt innhold du gir ikke inkluderer noe (inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, musikk eller video) som du ikke har full rett til å gi slikt en lisens til selskapet; og (ii) selskapet står fritt til å utøve sine rettigheter til og/eller implementere innholdet ditt hvis det ønsker det, uten å innhente tillatelse eller lisens fra en tredjepart og uten referanse til deg eller noen annen person.

Lenker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder eller ressurser som drives av tredjeparter som ikke er tilknyttet selskapet. Disse lenkene er gitt som en bekvemmelighet for deg og som en ekstra mulighet for tilgang til informasjonen deri. Vi er ikke ansvarlige eller ansvarlige for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Inkludering av lenker til andre nettsteder eller ressurser bør ikke sees på som en godkjenning av innholdet på koblede nettsteder eller ressurser. Ulike vilkår og betingelser og personvernregler kan gjelde for din bruk av lenkede nettsteder eller ressurser. Selskapet er ikke ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for noen skade, tap eller ansvar forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, produkter eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike lenkede nettsted eller ressurs.

ANSVARSFRASKRIVELSER

UNNTATT SOM ELLER ER UTTRYKKELIG ANGIVET I DISSE BRUKSVILKÅRENE ELLER VILKÅRENE FOR TJENESTE ELLER KJØPSVILKÅR, OG I FULLSTENDELSE TILLATERET I HENHOLD TIL GJELVENDE LOV, GIR SELSKAPET INGEN INNSTILLINGER ELLER SAMTYKKER INGEN AVTALER, AVTALER. ANMELDT, VEDRØRENDE ALLE SAKER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SALGBARHETEN, EGNETHETEN, EGNETHETEN FOR EN BESTEMT BRUK ELLER FORMÅL, ELLER IKKE-KRENKELSE AV INNHOLD PÅ NETTSTEDENe, ELLER PRODUKTER ELLER TJENESTER KJØPT SOM ER KJØPT SOM KJØPT SOM KJØPT SOM KJØPT SOM KJØPT SOM KJØPT SOM KRETT VÅRS AV YTELSE ELLER FORLØB AV HANDLING.

DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. NETTSTEDET OG MATERIALET, INFORMASJON, TJENESTER OG PRODUKTER PÅ DETTE NETTSTEDET LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG". VI FORBEHOLDER RETTEN TIL Å BEGRENSE ELLER AVSLUTE DIN TILGANG TIL NETTSTEDET ELLER ENHVER FUNKSJON ELLER DELER AV DETTE NÅR som helst. SELSKAPET FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER OM AT TILGANG TIL NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI; AT SIDEN VIL VÆRE SIKKER; AT SIDEN ELLER SERVEREN SOM GJØR SIDEN TILGJENGELIG VIL VÆRE VIRUSFRI; ELLER AT INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET VIL VÆRE RIKTIG, NØYAKTIG, TILSTREKKELIG, NYTTIG, RIKTIG, PÅLITELIG ELLER PÅ ANNEN MÅTE FULLSTENDIG. HVIS DU LASTER NED NOE INNHOLD FRA DETTE NETTSTEDET, GJØR DU DET PÅ EGET Skjønn og RISIKO. DU ER ENESTE ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DATASYSTEMET DITT ELLER TAP AV DATA SOM FØLGER AV NEDLASTING AV SLIK INNHOLD. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON FÅTT AV DEG FRA NETTSTEDET SKAL SKAPE NOEN GARANTI AV NOEN SLAG.

I VISSE JURISDIKSJONER TILLATER LOVEN IKKE GARANTIFRASKRIVELSEN, SÅ DEN OVENFOR ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

ANSVARSBEGRENSNING

DU GODTAR OG SAMTYKKER AT DU PÅTAR DU FULLT ANSVAR FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET, KOMMUNIKASJON MED TREDJEPARTER, OG KJØP OG BRUK AV PRODUKTER OG TJENESTER TILGJENGELIG GJENNOM SELSKAPSNETTSTED. DU GODTAR OG SAMTYKKER AT ALL INFORMASJON DU SENDER ELLER MOTTAR UNDER DIN BRUK AV NETTSTEDET KANSKJE IKKE ER SIKKER OG KAN BLI AVSTYRT AV Uautoriserte PARTER. DU GODTAR OG GODTAR AT DIN BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO, OG AT SIDEN GJØRES TILGJENGELIG FOR DEG UTAN OMKOSTNING. GJENNER DU SLIK, GJERNER DU OG SAMTYKKER AT, I FULLSTENDELSE TILLADT AV GJELDENDE LOV (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FORBRUKERVERN), VERKEN SELSKAPET ELLER DETS LISENSGIVERE, LEVERANDØRER (LEVERANDØRER) SYKKER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFENDE, EKSEMPELISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR AV ELLER PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL (1) DETTE NETTSTEDET ELLER ENHVER ANNET NETTSTED ELLER RESURSE DU HAR TILGANG TIL DENNE SIDEN; (2) ENHVER HANDLING VI GJØR ELLER UNLTÅR Å UTTA SOM RESULTAT AV KOMMUNIKASJONER DU SENDER TIL OSS; (3) ALLE PRODUKTER ELLER TJENESTER GJØRT TILGJENGELIG ELLER KJØPT GJENNOM SELSKAPSNETTSTEDER, INKLUDERT EVENTUELLE SKADER ELLER PERSONSKADE SOM OPPSTÅR AV ENHVER BRUK AV SLIKE PRODUKTER ELLER TJENESTER (INKLUDERT PRODUKTANSVAR); (4) ENHVER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER NOEN INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER ANNONSERT PÅ ELLER INNHOLDT GJENNOM NETTSTEDET; (5) ENDRING, FJERNING ELLER SLETTING AV INNHOLD SENDT ELLER PLAGT PÅ NETTSTEDET; ELLER (6) ENHVER BRUK AV NETTSTEDET, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, STRIKT ANSVAR, PRODUKTANSVAR, ELLER ANNET, SELV OM SELSKAPSPARTENE HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SKADER. DET ER BRUKERENS ANSVAR Å VURDERE NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER NYTTIGHETEN AV EVENTUELLE MENINGER, RÅD ELLER ANNET INNHOLD TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET, ELLER FÅTT FRA ET KNYTTET NETTSTED ELLER RESURSE. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER, UTEN BEGRENSNING, FOR EVENTUELLE SKADER ELLER PERSONSKADE SOM OPPSTÅR AV EVENTUELLE FEIL I YTELSE, FEIL, UTLEVELSE, AVBRUDD, SLETTING, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRING, DATAMASKINER KORRUP, F. SYSTEM STOPP , TAP AV FORTJENESTE AV DEG, ELLER TYVERI, ØDELEGGELSE, UAUTORISERT TILGANG TIL, ENDRING AV, TAP ELLER BRUK AV ENHVER POST ELLER DATA, OG EVENTUELLE ANNET MATERIELLE ELLER IMMATERIELLE TAP. DU ANERKENDER OG GODTAR AT VERKEN SELSKAPET ELLER DETS LISENSGIVERE, LEVERANDØRER ELLER TREDJEPARTS INNHOLDSLEVERANDØRER SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR ENHVER ærekrenkende, støtende ELLER ULOVLIG OPPFØRSEL AV NOEN NETTSIDEBRUKER. DITT RETTSMIDDEL FOR EVENTUELLE AV KRAVENE OVENFOR ELLER ENHVER Tvist med SELSKAPET ER Å AVSLUTE DIN BRUK AV NETTSTEDET.

DU OG SELSKAPET ER ENIGE OM AT ENHVER HANDLINGSÅRSAK SOM STÅR PÅ ELLER KNYTTET TIL NETTSTEDET MÅ BEGYNDES INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT HANDLINGSÅRSAKEN ER OPPKOMMER ELLER HANDLINGSÅRSAKEN ER PERMANENT sperret. FORDI NOEN JURISDIKSJONER IKKE TILLATER BEGRENSNINGER AV HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, IKKE ALT ELLER EN DEL AV DEG OVENFOR.

Erstatninger

Du vil holde selskapets parter skadesløse fra og mot alle bøter, straffer, ansvar, tap og andre skader av noe slag (inkludert advokat- og eksperthonorarer), pådratt av selskapets parter og slike parter, og skal forsvare selskapets parter og slike parter mot alle krav som oppstår som følge av (1) ditt brudd på disse vilkårene og bruken; (2) ditt brudd på kjøpsvilkårene; (4) svindel du begår, eller din forsettlige uredelighet eller grov uaktsomhet; eller (5) ditt brudd på gjeldende lov eller rettighetene til en tredjepart. Selskapspartene vil kontrollere forsvaret av ethvert krav som denne skadeserstatningen kan gjelde for, og du skal uansett ikke gjøre opp noe krav uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Firmapartene.

Elektronisk kommunikasjon

Når du bruker nettstedet eller sender e-post til selskapet, kommuniserer du elektronisk med selskapet. Du samtykker til å motta elektronisk all kommunikasjon knyttet til din bruk av denne siden. Selskapet vil kommunisere med deg via e-post eller ved å legge ut meldinger på dette nettstedet. Du godtar at alle avtaler, merknader, avsløringer og annen kommunikasjon som gis til deg elektronisk, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Alle meldinger fra selskapet beregnet for mottak av en kunde skal anses som levert og effektive når de sendes til e-postadressen du oppgir på noen av selskapets nettsteder.

Innlegg på nettstedet

Nettstedet kan gi brukere muligheten til å sende meldinger på nettstedet. Selskapet er ikke forpliktet til å gjennomgå noe innhold (inkludert meldinger) som er lagt ut på eller sendt gjennom nettstedet av brukere, og påtar seg ikke noe ansvar eller ansvar knyttet til slikt innhold. Selskapet kan etter eget skjønn overvåke, ikke legge ut eller fjerne slikt innhold.

Varemerker og opphavsrett

Varemerkene, logoene og tjenestemerkene (merker) som vises på nettstedet er eiendommen til selskapet eller dets lisensgivere eller innholdsleverandører, eller andre parter. Brukere eller noen parter som opptrer på deres vegne har forbud mot å bruke noen merker til noe formål, inkludert, men ikke begrenset til, bruk som metakoder på andre sider eller nettsteder uten skriftlig tillatelse fra selskapet eller en tredjepart som kan eie merkene. Du kan ikke bruke rammer eller bruke innrammingsteknikker eller teknologi for å omslutte noe innhold som er inkludert på nettstedet uten selskapets uttrykkelige skriftlige samtykke. Videre kan du ikke bruke noe nettstedinnhold i noen metakoder eller andre "skjult tekst"-teknikker eller teknologier uten selskapets uttrykkelige skriftlige samtykke. Alt innhold (inkludert eventuelle programmer) tilgjengelig på eller gjennom nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre gjeldende lover.

Krav om brudd på åndsverk

Selskapet respekterer andres intellektuelle eiendom, og vi ber våre brukere om å gjøre det samme. Du informeres herved om at selskapet har vedtatt og med rimelighet implementert en policy som sørger for oppsigelse under passende omstendigheter av nettstedsbrukere som gjentatte krenker opphavsretten. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, eller at dine immaterielle rettigheter på annen måte er blitt krenket, må du gi selskapets opphavsrettsagent følgende informasjon (for å være effektiv må varselet være skriftlig og gis til vår opphavsrettsagent):

en elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter;

en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket eller annen intellektuell eiendom som du hevder har blitt krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk på et enkelt nettsted dekkes av en enkelt melding, en representativ liste over slike verk på det nettstedet;

identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller tilgang til som skal deaktiveres, og en beskrivelse av hvor materialet som du hevder krenker er plassert på Nettstedet;

din adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, e-postadresse;

en erklæring fra deg om at du har en god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven; og

en erklæring fra deg, gitt under straff for mened, om at informasjonen ovenfor i varselet er nøyaktig og at du er opphavsretten eller åndsverkseieren eller autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller den immaterielle eiendommen.

Selskapets agent for varsel om krav om opphavsrett eller andre brudd på åndsverk kan nås på følgende måte:

Via epost:

FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300

LOCKHART ROAD, WANCHAI, HONGKONG

VILKÅR FOR BRUK (Sist oppdatert juli 2018)

Dette nettstedet og/eller dets mobilnettsteder og applikasjoner («Nettstedet») eies og drives av Heartsooth («Selskapet»). Disse vilkårene for bruk ("Bruksvilkår") gjelder for din bruk av dette nettstedet. Ethvert kjøp av produkter eller tjenester som er tilgjengelige via dette nettstedet er underlagt kjøpsvilkårene ("kjøpsvilkårene") på det relevante selskapets nettsted, som er innlemmet her ved referanse. I tillegg er din bruk av dette nettstedet styrt av personvernerklæringen, som er innlemmet her ved referanse.

På hele nettstedet refererer begrepene "vi", "oss" og "vår" til selskapet. Selskapet tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig på dette nettstedet, til deg, brukeren, forutsatt at du godtar disse bruksvilkårene. Din fortsatte bruk av dette nettstedet utgjør din samtykke til disse bruksvilkårene. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse vilkårene for bruk, vennligst ikke bruk dette nettstedet.

VENNLIGST LES NØYE DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, SAMMEN MED PERSONVERN OG ANDRE RETNINGSLINJER ELLER AVTALER SOM REFERANSES I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, FØR DU BRUKER NETTSTEDET. VED Å BRUKE NETTSTEDET ACCEPTERER DU DISSE BRUKSVILKÅRENE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, VOLDGIFTSAVTALEN OG KLASSESØKNINGSFRASKRIVELSE BESKREVET I AVSNITTET UNDER TVISTLØSNING.

Dataintegritet

Du bekrefter at all informasjon, data og annet materiale du gir på dette nettstedet eller til selskapet på andre måter er sanne, nøyaktige, aktuelle og fullstendige. Du er ansvarlig for å oppdatere og korrigere informasjonen du har gitt på denne siden, etter behov.

Personvernerklæring

En kopi av personvernerklæringen som gjelder innsamling, bruk, avsløring og annen behandling av personopplysninger på dette nettstedet, finnes på http://www.jolixi.store. Du samtykker i at all personlig informasjon vi innhenter om deg (enten via dette nettstedet, via e-post, telefon eller på andre måter) samles inn, lagres og på annen måte behandles i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen.

Lisens og nettstedtilgang

Alt innhold som er tilgjengelig via dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, tekst, design, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, nedlastinger, grensesnitt, kode og programvare, samt utvalget og arrangementet av dette) er den eksklusive eiendommen til og eies av selskapet, dets lisensgivere eller innholdsleverandører, og er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre gjeldende lover.

Selskapet gir deg en begrenset lisens til å få tilgang til og gjøre personlig bruk av dette nettstedet. Med mindre det motsatte er angitt, kan du få tilgang til, kopiere, laste ned og skrive ut innholdet som er tilgjengelig på dette nettstedet for din personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du ikke endrer eller sletter noen merknader om opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter som vises i innholdet . Selskapet eller dets lisensgivere eller innholdsleverandører beholder full og fullstendig eiendomsrett til innholdet som er tilgjengelig på nettstedet, inkludert alle tilhørende immaterielle rettigheter, og gir dette innholdet til deg under en lisens som kan tilbakekalles når som helst etter selskapets eget skjønn. Selskapet forbyr strengt all annen bruk av innhold tilgjengelig via nettstedet, inkludert men ikke begrenset til:

enhver nedlasting, kopiering eller annen bruk av innholdet eller nettstedet til formål som konkurrerer med selskapet eller til fordel for en annen leverandør eller tredjepart;

enhver bufring, uautorisert kobling til nettstedet eller innramming av innhold som er tilgjengelig på nettstedet;

enhver endring, distribusjon, overføring, ytelse, kringkasting, publisering, opplasting, lisensiering, omvendt utvikling, overføring eller salg av, eller opprettelse av avledede verk fra, innhold, produkter eller tjenester hentet fra nettstedet som du ikke har en rett til å gjøre tilgjengelig (for eksempel immaterielle rettigheter til en annen part);

enhver opplasting, posting eller overføring av materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til en datamaskin;

bruke maskinvare eller programvare beregnet på å i det skjulte avskjære eller på annen måte innhente informasjon (som systemdata eller personlig informasjon) fra nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til bruken av "skraping" eller andre datautvinningsteknikker, roboter eller lignende datainnsamling og utvinningsverktøy); eller

enhver handling som påfører eller kan påføre (etter selskapets eget skjønn) en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på selskapets infrastruktur, eller skade eller forstyrre infrastrukturen vår.

Du er ansvarlig for å skaffe deg tilgang til nettstedet, og den tilgangen kan innebære tredjepartsavgifter (som Internett-leverandør eller lufttidsavgifter). I tillegg må du sørge for og er ansvarlig for alt utstyr som er nødvendig for å få tilgang til nettstedet. Du kan ikke omgå noen tiltak som har blitt implementert for å hindre eller begrense tilgang til dette nettstedet. Enhver uautorisert tilgang til nettstedet av deg (inkludert slik tilgang eller bruk som på noen måte involverer en konto du oppretter på nettstedet eller en hvilken som helst enhet du kan bruke for å få tilgang til nettstedet) skal avslutte tillatelsen eller lisensen gitt til deg av Selskap.

Selskapet forbeholder seg retten til å nekte eller kansellere enhver persons registrering for dette nettstedet, fjerne enhver person fra dette nettstedet og forby enhver person fra å bruke dette nettstedet uansett grunn, og å begrense eller avslutte din tilgang til eller bruk av nettstedet til enhver tid. tid uten varsel. Selskapet hverken garanterer eller representerer at din bruk av innholdet som er tilgjengelig på denne siden, ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter som ikke er tilknyttet selskapet. Oppsigelse av din tilgang eller bruk vil ikke frafalle eller påvirke andre rettigheter eller lettelser som selskapet kan ha rett til, ved lov eller egenkapital.

Innhold du sender inn

Du erkjenner at du er ansvarlig for alt innhold du sender inn via nettstedet, inkludert lovligheten, påliteligheten, hensiktsmessigheten, originaliteten og opphavsretten til slikt innhold. Du kan ikke laste opp til, distribuere eller på annen måte publisere gjennom dette nettstedet innhold som er konfidensielt, proprietært, krenkende personvern eller publisitetsrettigheter, krenker immaterielle rettigheter, ulovlig, skadelig, truende, falskt, uredelig, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, vulgær, profan, fornærmende, trakasserende, hatefull, rasemessig, etnisk eller på annen måte upassende, inkludert, men ikke begrenset til innhold som oppmuntrer til atferd som vil utgjøre en straffbar handling, krenker rettighetene til en part eller på annen måte gir opphav til sivilt ansvar eller på annen måte bryter gjeldende lover.

Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse eller annen identifiserende informasjon, utgi deg for noen person eller enhet eller på annen måte villede med hensyn til opprinnelsen til noe innhold.

Med hensyn til alt innhold du sender inn, legger ut, laster opp, publiserer eller på annen måte gjør tilgjengelig via nettstedet (annet enn personlig informasjon, som håndteres i samsvar med personvernerklæringen, gir du selskapet en evigvarende, ugjenkallelig, uoppsigelig, verdensomspennende , overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke, kopiere, distribuere, offentlig vise, modifisere, lage avledede verk og underlisensiere slikt innhold eller deler av slikt innhold, i noen media. Alt slikt innhold vil ikke bli behandlet som konfidensielt. Du representerer herved, garanterer og forplikter deg til at: (i) alt innhold du gir ikke inkluderer noe (inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, musikk eller video) som du ikke har full rett til å gi slikt en lisens til selskapet; og (ii) selskapet står fritt til å utøve sine rettigheter til og/eller implementere innholdet ditt hvis det ønsker det, uten å innhente tillatelse eller lisens fra en tredjepart og uten referanse til deg eller noen annen person.

Lenker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder eller ressurser som drives av tredjeparter som ikke er tilknyttet selskapet. Disse lenkene er gitt som en bekvemmelighet for deg og som en ekstra mulighet for tilgang til informasjonen deri. Vi er ikke ansvarlige eller ansvarlige for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Inkludering av lenker til andre nettsteder eller ressurser bør ikke sees på som en godkjenning av innholdet på koblede nettsteder eller ressurser. Ulike vilkår og betingelser og personvernregler kan gjelde for din bruk av lenkede nettsteder eller ressurser. Selskapet er ikke ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for noen skade, tap eller ansvar forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, produkter eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike lenkede nettsted eller ressurs.

ANSVARSFRASKRIVELSER

UNNTATT SOM ELLER ER UTTRYKKELIG ANGIVET I DISSE BRUKSVILKÅRENE ELLER VILKÅRENE FOR TJENESTE ELLER KJØPSVILKÅR, OG I FULLSTENDELSE TILLATERET I HENHOLD TIL GJELVENDE LOV, GIR SELSKAPET INGEN INNSTILLINGER ELLER SAMTYKKER INGEN AVTALER, AVTALER. ANMELDT, VEDRØRENDE ALLE SAKER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SALGBARHETEN, EGNETHETEN, EGNETHETEN FOR EN BESTEMT BRUK ELLER FORMÅL, ELLER IKKE-KRENKELSE AV INNHOLD PÅ NETTSTEDENe, ELLER PRODUKTER ELLER TJENESTER KJØPT SOM ER KJØPT SOM KJØPT SOM KJØPT SOM KJØPT SOM KJØPT SOM KJØPT SOM KRETT VÅRS AV YTELSE ELLER FORLØB AV HANDLING.

DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. NETTSTEDET OG MATERIALET, INFORMASJON, TJENESTER OG PRODUKTER PÅ DETTE NETTSTEDET LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG". VI FORBEHOLDER RETTEN TIL Å BEGRENSE ELLER AVSLUTE DIN TILGANG TIL NETTSTEDET ELLER ENHVER FUNKSJON ELLER DELER AV DETTE NÅR som helst. SELSKAPET FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER OM AT TILGANG TIL NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI; AT SIDEN VIL VÆRE SIKKER; AT SIDEN ELLER SERVEREN SOM GJØR SIDEN TILGJENGELIG VIL VÆRE VIRUSFRI; ELLER AT INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET VIL VÆRE RIKTIG, NØYAKTIG, TILSTREKKELIG, NYTTIG, RIKTIG, PÅLITELIG ELLER PÅ ANNEN MÅTE FULLSTENDIG. HVIS DU LASTER NED NOE INNHOLD FRA DETTE NETTSTEDET, GJØR DU DET PÅ EGET Skjønn og RISIKO. DU ER ENESTE ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DATASYSTEMET DITT ELLER TAP AV DATA SOM FØLGER AV NEDLASTING AV SLIK INNHOLD. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON FÅTT AV DEG FRA NETTSTEDET SKAL SKAPE NOEN GARANTI AV NOEN SLAG.

I VISSE JURISDIKSJONER TILLATER LOVEN IKKE GARANTIFRASKRIVELSEN, SÅ DEN OVENFOR ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

ANSVARSBEGRENSNING

DU GODTAR OG SAMTYKKER AT DU PÅTAR DU FULLT ANSVAR FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET, KOMMUNIKASJON MED TREDJEPARTER, OG KJØP OG BRUK AV PRODUKTER OG TJENESTER TILGJENGELIG GJENNOM SELSKAPSNETTSTED. DU GODTAR OG SAMTYKKER AT ALL INFORMASJON DU SENDER ELLER MOTTAR UNDER DIN BRUK AV NETTSTEDET KANSKJE IKKE ER SIKKER OG KAN BLI AVSTYRT AV Uautoriserte PARTER. DU GODTAR OG GODTAR AT DIN BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO, OG AT SIDEN GJØRES TILGJENGELIG FOR DEG UTAN OMKOSTNING. GJENNER DU SLIK, GJERNER DU OG SAMTYKKER AT, I FULLSTENDELSE TILLADT AV GJELDENDE LOV (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FORBRUKERVERN), VERKEN SELSKAPET ELLER DETS LISENSGIVERE, LEVERANDØRER (LEVERANDØRER) SYKKER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFENDE, EKSEMPELISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR AV ELLER PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL (1) DETTE NETTSTEDET ELLER ENHVER ANNET NETTSTED ELLER RESURSE DU HAR TILGANG TIL DENNE SIDEN; (2) ENHVER HANDLING VI GJØR ELLER UNLTÅR Å UTTA SOM RESULTAT AV KOMMUNIKASJONER DU SENDER TIL OSS; (3) ALLE PRODUKTER ELLER TJENESTER GJØRT TILGJENGELIG ELLER KJØPT GJENNOM SELSKAPSNETTSTEDER, INKLUDERT EVENTUELLE SKADER ELLER PERSONSKADE SOM OPPSTÅR AV ENHVER BRUK AV SLIKE PRODUKTER ELLER TJENESTER (INKLUDERT PRODUKTANSVAR); (4) ENHVER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER NOEN INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER ANNONSERT PÅ ELLER INNHOLDT GJENNOM NETTSTEDET; (5) ENDRING, FJERNING ELLER SLETTING AV INNHOLD SENDT ELLER PLAGT PÅ NETTSTEDET; ELLER (6) ENHVER BRUK AV NETTSTEDET, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, STRIKT ANSVAR, PRODUKTANSVAR, ELLER ANNET, SELV OM SELSKAPSPARTENE HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SKADER. DET ER BRUKERENS ANSVAR Å VURDERE NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER NYTTIGHETEN AV EVENTUELLE MENINGER, RÅD ELLER ANNET INNHOLD TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET, ELLER FÅTT FRA ET KNYTTET NETTSTED ELLER RESURSE. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER, UTEN BEGRENSNING, FOR EVENTUELLE SKADER ELLER PERSONSKADE SOM OPPSTÅR AV EVENTUELLE FEIL I YTELSE, FEIL, UTLEVELSE, AVBRUDD, SLETTING, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRING, DATAMASKINER KORRUP, F. SYSTEM STOPP , TAP AV FORTJENESTE AV DEG, ELLER TYVERI, ØDELEGGELSE, UAUTORISERT TILGANG TIL, ENDRING AV, TAP ELLER BRUK AV ENHVER POST ELLER DATA, OG EVENTUELLE ANNET MATERIELLE ELLER IMMATERIELLE TAP. DU ANERKENDER OG GODTAR AT VERKEN SELSKAPET ELLER DETS LISENSGIVERE, LEVERANDØRER ELLER TREDJEPARTS INNHOLDSLEVERANDØRER SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR ENHVER ærekrenkende, støtende ELLER ULOVLIG OPPFØRSEL AV NOEN NETTSIDEBRUKER. DITT RETTSMIDDEL FOR EVENTUELLE AV KRAVENE OVENFOR ELLER ENHVER Tvist med SELSKAPET ER Å AVSLUTE DIN BRUK AV NETTSTEDET.

DU OG SELSKAPET ER ENIGE OM AT ENHVER HANDLINGSÅRSAK SOM STÅR PÅ ELLER KNYTTET TIL NETTSTEDET MÅ BEGYNDES INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT HANDLINGSÅRSAKEN ER OPPKOMMER ELLER HANDLINGSÅRSAKEN ER PERMANENT sperret. FORDI NOEN JURISDIKSJONER IKKE TILLATER BEGRENSNINGER AV HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, IKKE ALT ELLER EN DEL AV DEG OVENFOR.

Erstatninger

Du vil holde selskapets parter skadesløse fra og mot alle bøter, straffer, ansvar, tap og andre skader av noe slag (inkludert advokat- og eksperthonorarer), pådratt av selskapets parter og slike parter, og skal forsvare selskapets parter og slike parter mot alle krav som oppstår som følge av (1) ditt brudd på disse vilkårene og bruken; (2) ditt brudd på kjøpsvilkårene; (4) svindel du begår, eller din forsettlige uredelighet eller grov uaktsomhet; eller (5) ditt brudd på gjeldende lov eller rettighetene til en tredjepart. Selskapspartene vil kontrollere forsvaret av ethvert krav som denne skadeserstatningen kan gjelde for, og du skal uansett ikke gjøre opp noe krav uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Firmapartene.

Elektronisk kommunikasjon

Når du bruker nettstedet eller sender e-post til selskapet, kommuniserer du elektronisk med selskapet. Du samtykker til å motta elektronisk all kommunikasjon knyttet til din bruk av denne siden. Selskapet vil kommunisere med deg via e-post eller ved å legge ut meldinger på dette nettstedet. Du godtar at alle avtaler, merknader, avsløringer og annen kommunikasjon som gis til deg elektronisk, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Alle meldinger fra selskapet beregnet for mottak av en kunde skal anses som levert og effektive når de sendes til e-postadressen du oppgir på noen av selskapets nettsteder.

Innlegg på nettstedet

Nettstedet kan gi brukere muligheten til å sende meldinger på nettstedet. Selskapet er ikke forpliktet til å gjennomgå noe innhold (inkludert meldinger) som er lagt ut på eller sendt gjennom nettstedet av brukere, og påtar seg ikke noe ansvar eller ansvar knyttet til slikt innhold. Selskapet kan etter eget skjønn overvåke, ikke legge ut eller fjerne slikt innhold.

Varemerker og opphavsrett

Varemerkene, logoene og tjenestemerkene (merker) som vises på nettstedet er eiendommen til selskapet eller dets lisensgivere eller innholdsleverandører, eller andre parter. Brukere eller noen parter som opptrer på deres vegne har forbud mot å bruke noen merker til noe formål, inkludert, men ikke begrenset til, bruk som metakoder på andre sider eller nettsteder uten skriftlig tillatelse fra selskapet eller en tredjepart som kan eie merkene. Du kan ikke bruke rammer eller bruke innrammingsteknikker eller teknologi for å omslutte noe innhold som er inkludert på nettstedet uten selskapets uttrykkelige skriftlige samtykke. Videre kan du ikke bruke noe nettstedinnhold i noen metakoder eller andre "skjult tekst"-teknikker eller teknologier uten selskapets uttrykkelige skriftlige samtykke. Alt innhold (inkludert eventuelle programmer) tilgjengelig på eller gjennom nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre gjeldende lover.

Krav om brudd på åndsverk

Selskapet respekterer andres intellektuelle eiendom, og vi ber våre brukere om å gjøre det samme. Du informeres herved om at selskapet har vedtatt og med rimelighet implementert en policy som sørger for oppsigelse under passende omstendigheter av nettstedsbrukere som gjentatte krenker opphavsretten. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, eller at dine immaterielle rettigheter på annen måte er blitt krenket, må du gi selskapets opphavsrettsagent følgende informasjon (for å være effektiv må varselet være skriftlig og gis til vår opphavsrettsagent):

en elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter;

en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket eller annen intellektuell eiendom som du hevder har blitt krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk på et enkelt nettsted dekkes av en enkelt melding, en representativ liste over slike verk på det nettstedet;

identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller tilgang til som skal deaktiveres, og en beskrivelse av hvor materialet som du hevder krenker er plassert på Nettstedet;

din adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, e-postadresse;

en erklæring fra deg om at du har en god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven; og

en erklæring fra deg, gitt under straff for mened, om at informasjonen ovenfor i varselet er nøyaktig og at du er opphavsretten eller åndsverkseieren eller autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller den immaterielle eiendommen.

Selskapets agent for varsel om krav om opphavsrett eller andre brudd på åndsverk kan nås på følgende måte:

Via epost:

AROTSUKIT TECHNOLOGY LIMITED

502 E 9th St, Des Moines, IA 50319

service@jolixi.store

Selskapet kan oppdatere denne kontaktinformasjonen fra tid til annen uten varsel til deg. Vi vil legge ut gjeldende kontaktinformasjon på denne siden.

Overlevelse av vilkår etter avtalens slutt

Til tross for eventuelle andre bestemmelser i disse bruksvilkårene, eller generelle juridiske prinsipper om det motsatte, vil enhver bestemmelse i disse bruksvilkårene som pålegger eller vurderer vedvarende forpliktelser på en part, overleve utløpet eller oppsigelsen av disse bruksvilkårene.

Force Majeure

Selskapet skal fritas fra ytelse i henhold til disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene, i den grad det er forhindret fra eller forsinket i å utføre, helt eller delvis, som et resultat av en hendelse eller serie av hendelser forårsaket av eller resulterende fra (1) værforhold eller andre naturelementer eller Guds handlinger, (2) krigshandlinger, terrorhandlinger, opprør, opptøyer, sivile forstyrrelser eller opprør, (3) karantener eller embargoer, (4) arbeidsstreik, eller (5) andre årsaker utenfor selskapets rimelige kontroll.

Risiko for tap

Varene som er kjøpt gjennom nettstedet, sendes av en tredjeparts transportør i henhold til en forsendelseskontrakt. Som et resultat overgår risikoen for tap og eiendomsretten for slike varer til deg ved levering til transportøren.

Tvisteløsning

Ved å bruke nettstedet på noen måte, samtykker du betingelsesløst og godtar at: (i) enhver tvist, uenighet, forskjell eller krav som oppstår som følge av eller relatert til denne avtalen, inkludert eksistensen, gyldigheten, tolkningen, ytelsen, bruddet eller oppsigelsen av denne eller enhver tvist angående ikke-kontraktuelle forpliktelser som oppstår på grunn av eller relatert til den, skal henvises til og endelig avgjøres ved voldgift i henhold til UNCITRAL Voldgiftsreglene som er i kraft når melding om voldgift sendes inn; (ii) loven i denne voldgiftsklausulen skal være lovene i Hong Kong Special Administration Region i Folkerepublikken Kina («Hong Kong»); (iii) voldgiftsstedet skal være Hong Kong; (iv) antallet voldgiftsdommere skal være én, som skal utnevnes av Hong Kong International Arbitration Centre; og (v) voldgiftsbehandlingen skal gjennomføres på engelsk.

Generell

Hvis noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene anses ugyldige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, er partene enige om at domstolen skal forsøke å gjennomføre partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen , og betingelsen som ikke kan håndheves skal anses å skilles ut og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til eventuelle gjenværende bestemmelser i disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene. Seksjonsoverskrifter er kun for referanseformål og begrenser ikke omfanget eller omfanget av en slik seksjon. Disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene og forholdet mellom deg og selskapet vil bli styrt av lovene i Hong Kong, i den grad det ikke er foreskrevet av eller i strid med føderal lov, uten hensyn til lovkonflikter. For alle handlinger som ikke er gjenstand for voldgift, er vi alle enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til en domstol i Hong Kong.

Unnlatelse av selskapet til å handle med hensyn til brudd på disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene av deg eller andre frasier seg ikke selskapets rett til å handle med hensyn til påfølgende eller lignende brudd. Hvis noe innhold på dette nettstedet, eller din bruk av nettstedet, er i strid med lovene på stedet der du er når du går inn på det, er nettstedet ikke ment for deg, og vi ber deg om å ikke bruke nettstedet. Du er ansvarlig for å informere deg selv om lovene i din jurisdiksjon og overholde dem.

Selskapet garanterer ikke at det vil iverksette tiltak mot alle brudd på disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene, skal det ikke være noen tredjepartsbegunstigede av disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene.

Endringer i disse vilkårene for bruk

Du erkjenner og godtar at selskapet, etter eget skjønn, kan endre, legge til eller fjerne noen del av disse bruksvilkårene når som helst og på hvilken som helst måte, ved å legge ut reviderte bruksvilkår på nettstedet. Du kan ikke under noen omstendigheter endre eller modifisere disse vilkårene for bruk. Det er ditt ansvar å sjekke med jevne mellomrom for eventuelle endringer vi gjør i vilkårene for bruk. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter eventuelle endringer i vilkårene for bruk betyr at du godtar endringene.

Oppdrag

Du kan ikke tildele disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene (eller noen rettigheter, fordeler eller forpliktelser i henhold hertil) ved lov eller på annen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet, som kan holdes tilbake etter selskapets eget skjønn. Ethvert forsøk på tildeling som ikke er i samsvar med disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene skal være ugyldige. Selskapet kan tildele disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene, helt eller delvis, til enhver tredjepart etter eget skjønn.

Hele avtalen og tillatelse

Disse bruksvilkårene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og selskapet med hensyn til gjenstanden for den, og erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, enten muntlig eller skriftlig, mellom partene med hensyn til slikt emne. For å unngå tvil gjelder disse bruksvilkårene utelukkende i den utstrekning loven tillater det.

I noen tilfeller kan begge disse bruksvilkårene og et separat dokument som gir tilleggsbetingelser gjelde for en tjeneste eller et produkt som tilbys via dette nettstedet ("tilleggsvilkår"). I den grad det er en konflikt mellom disse bruksvilkårene og eventuelle tilleggsvilkår, vil tilleggsvilkårene kontrollere med mindre tilleggsvilkårene uttrykkelig angir noe annet.

En trykt versjon av disse bruksvilkårene skal være tillatt i rettslige eller administrative saksganger basert på eller knyttet til bruk av dette nettstedet i samme grad og underlagt samme betingelser som andre forretningsdokumenter og poster som opprinnelig ble generert og vedlikeholdt i trykt form.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse vilkårene for bruk eller dette nettstedet, vennligst kontakt den juridiske avdelingen til Spriteliving Limited via e-post på

VILKÅR FOR BRUK (Sist oppdatert juli 2018)

Dette nettstedet og/eller dets mobilnettsteder og applikasjoner («Nettstedet») eies og drives av Heartsooth («Selskapet»). Disse vilkårene for bruk ("Bruksvilkår") gjelder for din bruk av dette nettstedet. Ethvert kjøp av produkter eller tjenester som er tilgjengelige via dette nettstedet er underlagt kjøpsvilkårene ("kjøpsvilkårene") på det relevante selskapets nettsted, som er innlemmet her ved referanse. I tillegg er din bruk av dette nettstedet styrt av personvernerklæringen, som er innlemmet her ved referanse.

På hele nettstedet refererer begrepene "vi", "oss" og "vår" til selskapet. Selskapet tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig på dette nettstedet, til deg, brukeren, forutsatt at du godtar disse bruksvilkårene. Din fortsatte bruk av dette nettstedet utgjør din samtykke til disse bruksvilkårene. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse vilkårene for bruk, vennligst ikke bruk dette nettstedet.

VENNLIGST LES NØYE DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, SAMMEN MED PERSONVERN OG ANDRE RETNINGSLINJER ELLER AVTALER SOM REFERANSES I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, FØR DU BRUKER NETTSTEDET. VED Å BRUKE NETTSTEDET ACCEPTERER DU DISSE BRUKSVILKÅRENE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, VOLDGIFTSAVTALEN OG KLASSESØKNINGSFRASKRIVELSE BESKREVET I AVSNITTET UNDER TVISTLØSNING.

Dataintegritet

Du bekrefter at all informasjon, data og annet materiale du gir på dette nettstedet eller til selskapet på andre måter er sanne, nøyaktige, aktuelle og fullstendige. Du er ansvarlig for å oppdatere og korrigere informasjonen du har gitt på denne siden, etter behov.

Personvernerklæring

En kopi av personvernerklæringen som gjelder innsamling, bruk, avsløring og annen behandling av personopplysninger på dette nettstedet, finnes på http://www.heartsooth.com. Du samtykker i at all personlig informasjon vi innhenter om deg (enten via dette nettstedet, via e-post, telefon eller på andre måter) samles inn, lagres og på annen måte behandles i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen.

Lisens og nettstedtilgang

Alt innhold som er tilgjengelig via dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, tekst, design, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, nedlastinger, grensesnitt, kode og programvare, samt utvalget og arrangementet av dette) er den eksklusive eiendommen til og eies av selskapet, dets lisensgivere eller innholdsleverandører, og er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre gjeldende lover.

Selskapet gir deg en begrenset lisens til å få tilgang til og gjøre personlig bruk av dette nettstedet. Med mindre det motsatte er angitt, kan du få tilgang til, kopiere, laste ned og skrive ut innholdet som er tilgjengelig på dette nettstedet for din personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du ikke endrer eller sletter noen merknader om opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter som vises i innholdet . Selskapet eller dets lisensgivere eller innholdsleverandører beholder full og fullstendig eiendomsrett til innholdet som er tilgjengelig på nettstedet, inkludert alle tilhørende immaterielle rettigheter, og gir dette innholdet til deg under en lisens som kan tilbakekalles når som helst etter selskapets eget skjønn. Selskapet forbyr strengt all annen bruk av innhold tilgjengelig via nettstedet, inkludert men ikke begrenset til:

enhver nedlasting, kopiering eller annen bruk av innholdet eller nettstedet til formål som konkurrerer med selskapet eller til fordel for en annen leverandør eller tredjepart;

enhver bufring, uautorisert kobling til nettstedet eller innramming av innhold som er tilgjengelig på nettstedet;

enhver endring, distribusjon, overføring, ytelse, kringkasting, publisering, opplasting, lisensiering, omvendt utvikling, overføring eller salg av, eller opprettelse av avledede verk fra, innhold, produkter eller tjenester hentet fra nettstedet som du ikke har en rett til å gjøre tilgjengelig (for eksempel immaterielle rettigheter til en annen part);

enhver opplasting, posting eller overføring av materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til en datamaskin;

bruke maskinvare eller programvare beregnet på å i det skjulte avskjære eller på annen måte innhente informasjon (som systemdata eller personlig informasjon) fra nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til bruken av "skraping" eller andre datautvinningsteknikker, roboter eller lignende datainnsamling og utvinningsverktøy); eller

enhver handling som påfører eller kan påføre (etter selskapets eget skjønn) en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på selskapets infrastruktur, eller skade eller forstyrre infrastrukturen vår.

Du er ansvarlig for å skaffe deg tilgang til nettstedet, og den tilgangen kan innebære tredjepartsavgifter (som Internett-leverandør eller lufttidsavgifter). I tillegg må du sørge for og er ansvarlig for alt utstyr som er nødvendig for å få tilgang til nettstedet. Du kan ikke omgå noen tiltak som har blitt implementert for å hindre eller begrense tilgang til dette nettstedet. Enhver uautorisert tilgang til nettstedet av deg (inkludert slik tilgang eller bruk som på noen måte involverer en konto du oppretter på nettstedet eller en hvilken som helst enhet du kan bruke for å få tilgang til nettstedet) skal avslutte tillatelsen eller lisensen gitt til deg av Selskap.

Selskapet forbeholder seg retten til å nekte eller kansellere enhver persons registrering for dette nettstedet, fjerne enhver person fra dette nettstedet og forby enhver person fra å bruke dette nettstedet uansett grunn, og å begrense eller avslutte din tilgang til eller bruk av nettstedet til enhver tid. tid uten varsel. Selskapet hverken garanterer eller representerer at din bruk av innholdet som er tilgjengelig på denne siden, ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter som ikke er tilknyttet selskapet. Oppsigelse av din tilgang eller bruk vil ikke frafalle eller påvirke andre rettigheter eller lettelser som selskapet kan ha rett til, ved lov eller egenkapital.

Innhold du sender inn

Du erkjenner at du er ansvarlig for alt innhold du sender inn via nettstedet, inkludert lovligheten, påliteligheten, hensiktsmessigheten, originaliteten og opphavsretten til slikt innhold. Du kan ikke laste opp til, distribuere eller på annen måte publisere gjennom dette nettstedet innhold som er konfidensielt, proprietært, krenkende personvern eller publisitetsrettigheter, krenker immaterielle rettigheter, ulovlig, skadelig, truende, falskt, uredelig, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, vulgær, profan, fornærmende, trakasserende, hatefull, rasemessig, etnisk eller på annen måte upassende, inkludert, men ikke begrenset til innhold som oppmuntrer til atferd som vil utgjøre en straffbar handling, krenker rettighetene til en part eller på annen måte gir opphav til sivilt ansvar eller på annen måte bryter gjeldende lover.

Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse eller annen identifiserende informasjon, utgi deg for noen person eller enhet eller på annen måte villede med hensyn til opprinnelsen til noe innhold.

Med hensyn til alt innhold du sender inn, legger ut, laster opp, publiserer eller på annen måte gjør tilgjengelig via nettstedet (annet enn personlig informasjon, som håndteres i samsvar med personvernerklæringen, gir du selskapet en evigvarende, ugjenkallelig, uoppsigelig, verdensomspennende , overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke, kopiere, distribuere, offentlig vise, modifisere, lage avledede verk og underlisensiere slikt innhold eller deler av slikt innhold, i noen media. Alt slikt innhold vil ikke bli behandlet som konfidensielt. Du representerer herved, garanterer og forplikter deg til at: (i) alt innhold du gir ikke inkluderer noe (inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, musikk eller video) som du ikke har full rett til å gi slikt en lisens til selskapet; og (ii) selskapet står fritt til å utøve sine rettigheter til og/eller implementere innholdet ditt hvis det ønsker det, uten å innhente tillatelse eller lisens fra en tredjepart og uten referanse til deg eller noen annen person.

Lenker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder eller ressurser som drives av tredjeparter som ikke er tilknyttet selskapet. Disse lenkene er gitt som en bekvemmelighet for deg og som en ekstra mulighet for tilgang til informasjonen deri. Vi er ikke ansvarlige eller ansvarlige for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Inkludering av lenker til andre nettsteder eller ressurser bør ikke sees på som en godkjenning av innholdet på koblede nettsteder eller ressurser. Ulike vilkår og betingelser og personvernregler kan gjelde for din bruk av lenkede nettsteder eller ressurser. Selskapet er ikke ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for noen skade, tap eller ansvar forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, produkter eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike lenkede nettsted eller ressurs.

ANSVARSFRASKRIVELSER

UNNTATT SOM ELLER ER UTTRYKKELIG ANGIVET I DISSE BRUKSVILKÅRENE ELLER VILKÅRENE FOR TJENESTE ELLER KJØPSVILKÅR, OG I FULLSTENDELSE TILLATERET I HENHOLD TIL GJELVENDE LOV, GIR SELSKAPET INGEN INNSTILLINGER ELLER SAMTYKKER INGEN AVTALER, AVTALER. ANMELDT, VEDRØRENDE ALLE SAKER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SALGBARHETEN, EGNETHETEN, EGNETHETEN FOR EN BESTEMT BRUK ELLER FORMÅL, ELLER IKKE-KRENKELSE AV INNHOLD PÅ NETTSTEDENe, ELLER PRODUKTER ELLER TJENESTER KJØPT SOM ER KJØPT SOM KJØPT SOM KJØPT SOM KJØPT SOM KJØPT SOM KJØPT SOM KRETT VÅRS AV YTELSE ELLER FORLØB AV HANDLING.

DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. NETTSTEDET OG MATERIALET, INFORMASJON, TJENESTER OG PRODUKTER PÅ DETTE NETTSTEDET LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG". VI FORBEHOLDER RETTEN TIL Å BEGRENSE ELLER AVSLUTE DIN TILGANG TIL NETTSTEDET ELLER ENHVER FUNKSJON ELLER DELER AV DETTE NÅR som helst. SELSKAPET FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER OM AT TILGANG TIL NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI; AT SIDEN VIL VÆRE SIKKER; AT SIDEN ELLER SERVEREN SOM GJØR SIDEN TILGJENGELIG VIL VÆRE VIRUSFRI; ELLER AT INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET VIL VÆRE RIKTIG, NØYAKTIG, TILSTREKKELIG, NYTTIG, RIKTIG, PÅLITELIG ELLER PÅ ANNEN MÅTE FULLSTENDIG. HVIS DU LASTER NED NOE INNHOLD FRA DETTE NETTSTEDET, GJØR DU DET PÅ EGET Skjønn og RISIKO. DU ER ENESTE ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DATASYSTEMET DITT ELLER TAP AV DATA SOM FØLGER AV NEDLASTING AV SLIK INNHOLD. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON FÅTT AV DEG FRA NETTSTEDET SKAL SKAPE NOEN GARANTI AV NOEN SLAG.

I VISSE JURISDIKSJONER TILLATER LOVEN IKKE GARANTIFRASKRIVELSEN, SÅ DEN OVENFOR ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

ANSVARSBEGRENSNING

DU GODTAR OG SAMTYKKER AT DU PÅTAR DU FULLT ANSVAR FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET, KOMMUNIKASJON MED TREDJEPARTER, OG KJØP OG BRUK AV PRODUKTER OG TJENESTER TILGJENGELIG GJENNOM SELSKAPSNETTSTED. DU GODTAR OG SAMTYKKER AT ALL INFORMASJON DU SENDER ELLER MOTTAR UNDER DIN BRUK AV NETTSTEDET KANSKJE IKKE ER SIKKER OG KAN BLI AVSTYRT AV Uautoriserte PARTER. DU GODTAR OG GODTAR AT DIN BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO, OG AT SIDEN GJØRES TILGJENGELIG FOR DEG UTAN OMKOSTNING. GJENNER DU SLIK, GJERNER DU OG SAMTYKKER AT, I FULLSTENDELSE TILLADT AV GJELDENDE LOV (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FORBRUKERVERN), VERKEN SELSKAPET ELLER DETS LISENSGIVERE, LEVERANDØRER (LEVERANDØRER) SYKKER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFENDE, EKSEMPELISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR AV ELLER PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL (1) DETTE NETTSTEDET ELLER ENHVER ANNET NETTSTED ELLER RESURSE DU HAR TILGANG TIL DENNE SIDEN; (2) ENHVER HANDLING VI GJØR ELLER UNLTÅR Å UTTA SOM RESULTAT AV KOMMUNIKASJONER DU SENDER TIL OSS; (3) ALLE PRODUKTER ELLER TJENESTER GJØRT TILGJENGELIG ELLER KJØPT GJENNOM SELSKAPSNETTSTEDER, INKLUDERT EVENTUELLE SKADER ELLER PERSONSKADE SOM OPPSTÅR AV ENHVER BRUK AV SLIKE PRODUKTER ELLER TJENESTER (INKLUDERT PRODUKTANSVAR); (4) ENHVER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER NOEN INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER ANNONSERT PÅ ELLER INNHOLDT GJENNOM NETTSTEDET; (5) ENDRING, FJERNING ELLER SLETTING AV INNHOLD SENDT ELLER PLAGT PÅ NETTSTEDET; ELLER (6) ENHVER BRUK AV NETTSTEDET, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, STRIKT ANSVAR, PRODUKTANSVAR, ELLER ANNET, SELV OM SELSKAPSPARTENE HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SKADER. DET ER BRUKERENS ANSVAR Å VURDERE NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER NYTTIGHETEN AV EVENTUELLE MENINGER, RÅD ELLER ANNET INNHOLD TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET, ELLER FÅTT FRA ET KNYTTET NETTSTED ELLER RESURSE. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER, UTEN BEGRENSNING, FOR EVENTUELLE SKADER ELLER PERSONSKADE SOM OPPSTÅR AV EVENTUELLE FEIL I YTELSE, FEIL, UTLEVELSE, AVBRUDD, SLETTING, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRING, DATAMASKINER KORRUP, F. SYSTEM STOPP , TAP AV FORTJENESTE AV DEG, ELLER TYVERI, ØDELEGGELSE, UAUTORISERT TILGANG TIL, ENDRING AV, TAP ELLER BRUK AV ENHVER POST ELLER DATA, OG EVENTUELLE ANNET MATERIELLE ELLER IMMATERIELLE TAP. DU ANERKENDER OG GODTAR AT VERKEN SELSKAPET ELLER DETS LISENSGIVERE, LEVERANDØRER ELLER TREDJEPARTS INNHOLDSLEVERANDØRER SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR ENHVER ærekrenkende, støtende ELLER ULOVLIG OPPFØRSEL AV NOEN NETTSIDEBRUKER. DITT RETTSMIDDEL FOR EVENTUELLE AV KRAVENE OVENFOR ELLER ENHVER Tvist med SELSKAPET ER Å AVSLUTE DIN BRUK AV NETTSTEDET.

DU OG SELSKAPET ER ENIGE OM AT ENHVER HANDLINGSÅRSAK SOM STÅR PÅ ELLER KNYTTET TIL NETTSTEDET MÅ BEGYNDES INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT HANDLINGSÅRSAKEN ER OPPKOMMER ELLER HANDLINGSÅRSAKEN ER PERMANENT sperret. FORDI NOEN JURISDIKSJONER IKKE TILLATER BEGRENSNINGER AV HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, IKKE ALT ELLER EN DEL AV DEG OVENFOR.

Erstatninger

Du vil holde selskapets parter skadesløse fra og mot alle bøter, straffer, ansvar, tap og andre skader av noe slag (inkludert advokat- og eksperthonorarer), pådratt av selskapets parter og slike parter, og skal forsvare selskapets parter og slike parter mot alle krav som oppstår som følge av (1) ditt brudd på disse vilkårene og bruken; (2) ditt brudd på kjøpsvilkårene; (4) svindel du begår, eller din forsettlige uredelighet eller grov uaktsomhet; eller (5) ditt brudd på gjeldende lov eller rettighetene til en tredjepart. Selskapspartene vil kontrollere forsvaret av ethvert krav som denne skadeserstatningen kan gjelde for, og du skal uansett ikke gjøre opp noe krav uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Firmapartene.

Elektronisk kommunikasjon

Når du bruker nettstedet eller sender e-post til selskapet, kommuniserer du elektronisk med selskapet. Du samtykker til å motta elektronisk all kommunikasjon knyttet til din bruk av denne siden. Selskapet vil kommunisere med deg via e-post eller ved å legge ut meldinger på dette nettstedet. Du godtar at alle avtaler, merknader, avsløringer og annen kommunikasjon som gis til deg elektronisk, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Alle meldinger fra selskapet beregnet for mottak av en kunde skal anses som levert og effektive når de sendes til e-postadressen du oppgir på noen av selskapets nettsteder.

Innlegg på nettstedet

Nettstedet kan gi brukere muligheten til å sende meldinger på nettstedet. Selskapet er ikke forpliktet til å gjennomgå noe innhold (inkludert meldinger) som er lagt ut på eller sendt gjennom nettstedet av brukere, og påtar seg ikke noe ansvar eller ansvar knyttet til slikt innhold. Selskapet kan etter eget skjønn overvåke, ikke legge ut eller fjerne slikt innhold.

Varemerker og opphavsrett

Varemerkene, logoene og tjenestemerkene (merker) som vises på nettstedet er eiendommen til selskapet eller dets lisensgivere eller innholdsleverandører, eller andre parter. Brukere eller noen parter som opptrer på deres vegne har forbud mot å bruke noen merker til noe formål, inkludert, men ikke begrenset til, bruk som metakoder på andre sider eller nettsteder uten skriftlig tillatelse fra selskapet eller en tredjepart som kan eie merkene. Du kan ikke bruke rammer eller bruke innrammingsteknikker eller teknologi for å omslutte noe innhold som er inkludert på nettstedet uten selskapets uttrykkelige skriftlige samtykke. Videre kan du ikke bruke noe nettstedinnhold i noen metakoder eller andre "skjult tekst"-teknikker eller teknologier uten selskapets uttrykkelige skriftlige samtykke. Alt innhold (inkludert eventuelle programmer) tilgjengelig på eller gjennom nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre gjeldende lover.

Krav om brudd på åndsverk

Selskapet respekterer andres intellektuelle eiendom, og vi ber våre brukere om å gjøre det samme. Du informeres herved om at selskapet har vedtatt og med rimelighet implementert en policy som sørger for oppsigelse under passende omstendigheter av nettstedsbrukere som gjentatte krenker opphavsretten. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, eller at dine immaterielle rettigheter på annen måte er blitt krenket, må du gi selskapets opphavsrettsagent følgende informasjon (for å være effektiv må varselet være skriftlig og gis til vår opphavsrettsagent):

en elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter;

en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket eller annen intellektuell eiendom som du hevder har blitt krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk på et enkelt nettsted dekkes av en enkelt melding, en representativ liste over slike verk på det nettstedet;

identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller tilgang til som skal deaktiveres, og en beskrivelse av hvor materialet som du hevder krenker er plassert på Nettstedet;

din adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, e-postadresse;

en erklæring fra deg om at du har en god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven; og

en erklæring fra deg, gitt under straff for mened, om at informasjonen ovenfor i varselet er nøyaktig og at du er opphavsretten eller åndsverkseieren eller autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller den immaterielle eiendommen.

Selskapets agent for varsel om krav om opphavsrett eller andre brudd på åndsverk kan nås på følgende måte:

Via epost:

AROTSUKIT TECHNOLOGY LIMITED

502 E 9th St, Des Moines, IA 50319

service@jolixi.store

Selskapet kan oppdatere denne kontaktinformasjonen fra tid til annen uten varsel til deg. Vi vil legge ut gjeldende kontaktinformasjon på denne siden.

Overlevelse av vilkår etter avtalens slutt

Til tross for eventuelle andre bestemmelser i disse bruksvilkårene, eller generelle juridiske prinsipper om det motsatte, vil enhver bestemmelse i disse bruksvilkårene som pålegger eller vurderer vedvarende forpliktelser på en part, overleve utløpet eller oppsigelsen av disse bruksvilkårene.

Force Majeure

Selskapet skal fritas fra ytelse i henhold til disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene, i den grad det er forhindret fra eller forsinket i å utføre, helt eller delvis, som et resultat av en hendelse eller serie av hendelser forårsaket av eller resulterende fra (1) værforhold eller andre naturelementer eller Guds handlinger, (2) krigshandlinger, terrorhandlinger, opprør, opptøyer, sivile forstyrrelser eller opprør, (3) karantener eller embargoer, (4) arbeidsstreik, eller (5) andre årsaker utenfor selskapets rimelige kontroll.

Risiko for tap

Varene som er kjøpt gjennom nettstedet, sendes av en tredjeparts transportør i henhold til en forsendelseskontrakt. Som et resultat overgår risikoen for tap og eiendomsretten for slike varer til deg ved levering til transportøren.

Tvisteløsning

Ved å bruke nettstedet på noen måte, samtykker du betingelsesløst og godtar at: (i) enhver tvist, uenighet, forskjell eller krav som oppstår som følge av eller relatert til denne avtalen, inkludert eksistensen, gyldigheten, tolkningen, ytelsen, bruddet eller oppsigelsen av denne eller enhver tvist angående ikke-kontraktuelle forpliktelser som oppstår på grunn av eller relatert til den, skal henvises til og endelig avgjøres ved voldgift i henhold til UNCITRAL Voldgiftsreglene som er i kraft når melding om voldgift sendes inn; (ii) loven i denne voldgiftsklausulen skal være lovene i Hong Kong Special Administration Region i Folkerepublikken Kina («Hong Kong»); (iii) voldgiftsstedet skal være Hong Kong; (iv) antallet voldgiftsdommere skal være én, som skal utnevnes av Hong Kong International Arbitration Centre; og (v) voldgiftsbehandlingen skal gjennomføres på engelsk.

Generell

Hvis noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene anses ugyldige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, er partene enige om at domstolen skal forsøke å gjennomføre partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen , og betingelsen som ikke kan håndheves skal anses å skilles ut og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til eventuelle gjenværende bestemmelser i disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene. Seksjonsoverskrifter er kun for referanseformål og begrenser ikke omfanget eller omfanget av en slik seksjon. Disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene og forholdet mellom deg og selskapet vil bli styrt av lovene i Hong Kong, i den grad det ikke er foreskrevet av eller i strid med føderal lov, uten hensyn til lovkonflikter. For alle handlinger som ikke er gjenstand for voldgift, er vi alle enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til en domstol i Hong Kong.

Unnlatelse av selskapet til å handle med hensyn til brudd på disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene av deg eller andre frasier seg ikke selskapets rett til å handle med hensyn til påfølgende eller lignende brudd. Hvis noe innhold på dette nettstedet, eller din bruk av nettstedet, er i strid med lovene på stedet der du er når du går inn på det, er nettstedet ikke ment for deg, og vi ber deg om å ikke bruke nettstedet. Du er ansvarlig for å informere deg selv om lovene i din jurisdiksjon og overholde dem.

Selskapet garanterer ikke at det vil iverksette tiltak mot alle brudd på disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene, skal det ikke være noen tredjepartsbegunstigede av disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene.

Endringer i disse vilkårene for bruk

Du erkjenner og godtar at selskapet, etter eget skjønn, kan endre, legge til eller fjerne noen del av disse bruksvilkårene når som helst og på hvilken som helst måte, ved å legge ut reviderte bruksvilkår på nettstedet. Du kan ikke under noen omstendigheter endre eller modifisere disse vilkårene for bruk. Det er ditt ansvar å sjekke med jevne mellomrom for eventuelle endringer vi gjør i vilkårene for bruk. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter eventuelle endringer i vilkårene for bruk betyr at du godtar endringene.

Oppdrag

Du kan ikke tildele disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene (eller noen rettigheter, fordeler eller forpliktelser i henhold hertil) ved lov eller på annen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet, som kan holdes tilbake etter selskapets eget skjønn. Ethvert forsøk på tildeling som ikke er i samsvar med disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene skal være ugyldige. Selskapet kan tildele disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene, helt eller delvis, til enhver tredjepart etter eget skjønn.

Hele avtalen og tillatelse

Disse bruksvilkårene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og selskapet med hensyn til gjenstanden for den, og erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, enten muntlig eller skriftlig, mellom partene med hensyn til slikt emne. For å unngå tvil gjelder disse bruksvilkårene utelukkende i den utstrekning loven tillater det.

I noen tilfeller kan begge disse bruksvilkårene og et separat dokument som gir tilleggsbetingelser gjelde for en tjeneste eller et produkt som tilbys via dette nettstedet ("tilleggsvilkår"). I den grad det er en konflikt mellom disse bruksvilkårene og eventuelle tilleggsvilkår, vil tilleggsvilkårene kontrollere med mindre tilleggsvilkårene uttrykkelig angir noe annet.

En trykt versjon av disse bruksvilkårene skal være tillatt i rettslige eller administrative saksganger basert på eller knyttet til bruk av dette nettstedet i samme grad og underlagt samme betingelser som andre forretningsdokumenter og poster som opprinnelig ble generert og vedlikeholdt i trykt form.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse vilkårene for bruk eller dette nettstedet, kan du kontakte den juridiske avdelingen til Spriteliving Limited på e-post på service@jolixi.store

Selskapet kan oppdatere denne kontaktinformasjonen fra tid til annen uten varsel til deg. Vi vil legge ut gjeldende kontaktinformasjon på denne siden.

Overlevelse av vilkår etter avtalens slutt

Til tross for eventuelle andre bestemmelser i disse bruksvilkårene, eller generelle juridiske prinsipper om det motsatte, vil enhver bestemmelse i disse bruksvilkårene som pålegger eller vurderer vedvarende forpliktelser på en part, overleve utløpet eller oppsigelsen av disse bruksvilkårene.

Force Majeure

Selskapet skal fritas fra ytelse i henhold til disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene, i den grad det er forhindret fra eller forsinket i å utføre, helt eller delvis, som et resultat av en hendelse eller serie av hendelser forårsaket av eller resulterende fra (1) værforhold eller andre naturelementer eller Guds handlinger, (2) krigshandlinger, terrorhandlinger, opprør, opptøyer, sivile forstyrrelser eller opprør, (3) karantener eller embargoer, (4) arbeidsstreik, eller (5) andre årsaker utenfor selskapets rimelige kontroll.

Risiko for tap

Varene som er kjøpt gjennom nettstedet, sendes av en tredjeparts transportør i henhold til en forsendelseskontrakt. Som et resultat overgår risikoen for tap og eiendomsretten for slike varer til deg ved levering til transportøren.

Tvisteløsning

Ved å bruke nettstedet på noen måte, samtykker du betingelsesløst og godtar at: (i) enhver tvist, uenighet, forskjell eller krav som oppstår som følge av eller relatert til denne avtalen, inkludert eksistensen, gyldigheten, tolkningen, ytelsen, bruddet eller oppsigelsen av denne eller enhver tvist angående ikke-kontraktuelle forpliktelser som oppstår på grunn av eller relatert til den, skal henvises til og endelig avgjøres ved voldgift i henhold til UNCITRAL Voldgiftsreglene som er i kraft når melding om voldgift sendes inn; (ii) loven i denne voldgiftsklausulen skal være lovene i Hong Kong Special Administration Region i Folkerepublikken Kina («Hong Kong»); (iii) voldgiftsstedet skal være Hong Kong; (iv) antallet voldgiftsdommere skal være én, som skal utnevnes av Hong Kong International Arbitration Centre; og (v) voldgiftsbehandlingen skal gjennomføres på engelsk.

Generell

Hvis noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene anses ugyldige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, er partene enige om at domstolen skal forsøke å gjennomføre partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen , og betingelsen som ikke kan håndheves skal anses å skilles ut og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til eventuelle gjenværende bestemmelser i disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene. Seksjonsoverskrifter er kun for referanseformål og begrenser ikke omfanget eller omfanget av en slik seksjon. Disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene og forholdet mellom deg og selskapet vil bli styrt av lovene i Hong Kong, i den grad det ikke er foreskrevet av eller i strid med føderal lov, uten hensyn til lovkonflikter. For alle handlinger som ikke er gjenstand for voldgift, er vi alle enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til en domstol i Hong Kong.

Unnlatelse av selskapet til å handle med hensyn til brudd på disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene av deg eller andre frasier seg ikke selskapets rett til å handle med hensyn til påfølgende eller lignende brudd. Hvis noe innhold på dette nettstedet, eller din bruk av nettstedet, er i strid med lovene på stedet der du er når du går inn på det, er nettstedet ikke ment for deg, og vi ber deg om å ikke bruke nettstedet. Du er ansvarlig for å informere deg selv om lovene i din jurisdiksjon og overholde dem.

Selskapet garanterer ikke at det vil iverksette tiltak mot alle brudd på disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene, skal det ikke være noen tredjepartsbegunstigede av disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene.

Endringer i disse vilkårene for bruk

Du erkjenner og godtar at selskapet, etter eget skjønn, kan endre, legge til eller fjerne noen del av disse bruksvilkårene når som helst og på hvilken som helst måte, ved å legge ut reviderte bruksvilkår på nettstedet. Du kan ikke under noen omstendigheter endre eller modifisere disse vilkårene for bruk. Det er ditt ansvar å sjekke med jevne mellomrom for eventuelle endringer vi gjør i vilkårene for bruk. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter eventuelle endringer i vilkårene for bruk betyr at du godtar endringene.

Oppdrag

Du kan ikke tildele disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene (eller noen rettigheter, fordeler eller forpliktelser i henhold hertil) ved lov eller på annen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet, som kan holdes tilbake etter selskapets eget skjønn. Ethvert forsøk på tildeling som ikke er i samsvar med disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene skal være ugyldige. Selskapet kan tildele disse bruksvilkårene eller kjøpsvilkårene, helt eller delvis, til enhver tredjepart etter eget skjønn.

Hele avtalen og tillatelse

Disse bruksvilkårene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og selskapet med hensyn til gjenstanden for den, og erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, enten muntlig eller skriftlig, mellom partene med hensyn til slikt emne. For å unngå tvil gjelder disse bruksvilkårene utelukkende i den utstrekning loven tillater det.

I noen tilfeller kan begge disse bruksvilkårene og et separat dokument som gir tilleggsbetingelser gjelde for en tjeneste eller et produkt som tilbys via dette nettstedet ("tilleggsvilkår"). I den grad det er en konflikt mellom disse bruksvilkårene og eventuelle tilleggsvilkår, vil tilleggsvilkårene kontrollere med mindre tilleggsvilkårene uttrykkelig angir noe annet.

En trykt versjon av disse bruksvilkårene skal være tillatt i rettslige eller administrative saksganger basert på eller knyttet til bruk av dette nettstedet i samme grad og underlagt samme betingelser som andre forretningsdokumenter og poster som opprinnelig ble generert og vedlikeholdt i trykt form.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse vilkårene for bruk eller dette nettstedet, kan du kontakte oss på e-post på service@jolixi.store